Gruntowny przegląd rynien po zimie

Nawet prawidłowo zamontowane wysokiej jakości rynny Bryza, wymagają okresowych przeglądów. Wiosna to odpowiedni czas na kontrolę. W czasie zimy najbardziej narażone są haki stanowiące konstrukcję podtrzymującą rynny i elementy złączne systemu (narożniki, złączki rynien,leje spustowe). Po zimie, kiedy zachodzi taka potrzeba dokonujemy naprawy usterek i wymieniamy uszkodzone elementy na nowe.

Co warto naprawić

Poważniejszych uszkodzeń rynien nie da się naprawić, do takich należą:

  • oberwania,
  • pęknięcia,
  • ukruszenia.

W takich przypadkach rynny Bryza należy wymienić na nowe. Może i drobne pęknięcia nie będą powodować dużych przecieków, ale zwiększą ryzyko zniszczenia rynien w przyszłości. Jeśli oberwana rynna nie uległa zniszczeniu, można ją ponownie wykorzystać. Gdy fragmenty rynny oberwały się pod ciężarem śniegu, należy kupić nowe haki i zamocować je do deski czołowej. Kolejną kontrolę należy przeprowadzić jesienią.