5 sposobów na odprowadzenie deszczówki

Deszczówka spływająca po rynnach Bryza powinna być gromadzona z dala od budynku. To ważne, by uniknąć zawilgocenia ścian i fundamentów oraz kałuż na podwórku. Co zrobić z nadmiarem wody, skoro kierowanie do kanalizacji bytowej albo na posesję sąsiada jest niedozwolone?

Możliwe rozwiązania

  1. Kanalizacja deszczowa albo ogólnospływowa to najprostszy sposób odprowadzania deszczówki, warunkiem jest oczywiście istnienie takiej sieci. Deszczówka z kanalizacji deszczowej (burzowej) trafia do zbiornika wodnego lub jest rozsączana do gruntu, dzięki czemu nie obciąża niepotrzebnie oczyszczalni. W przypadku kanalizacji ogólnospływowej woda opadowa płynie razem ze ściekami do oczyszczalni.
  2. Deszczówkę można odprowadzić np. do rowu melioracyjnego (jeśli nie spowoduje to podtopienia terenu) albo cieku wodnego. Jeśli mamy dostateczna ilość miejsca możemy wykopać na działce oczko wodne i tam kierować nadwyżkę wody.
  3. Zbiorniki na deszczówkę. Pisaliśmy już o tym w jednym ze wcześniejszych artykułów.
  4. Drenaż rozsączający stosuje się go często w przypadku działek o dużej powierzchni utwardzonej. Zebrana z powierzchni woda opadowa przepływa rurami, rozsączając się do gruntu przez rury z perforacją. Nowszym rozwiązaniem są skrzynki rozsączające. Magazynują dużą ilość wody i stopniowo uwalniają ją do gruntu.
  5. Jeśli grunt jest nieprzepuszczalny lub słabo przepuszczalny (np. gliniasty), a pod jego powierzchnią (na głębokości do 3 m) znajduje się warstwa dobrze przepuszczalna (np. piasku lub żwiru), wodę opadową można rozprowadzić za pomocą studni chłonnej. Studnie wykonuje się z kręgów betonowych lub z PCW otoczonych minimum 20-centymetrową warstwą piasku i żwiru, całość zaś przykrywa się włazem. Dolne kręgi mają w ściankach otwory, przez które deszczówka przesącza się do gruntu. Studni chłonnej nie należy umieszczać tuż obok budynku.