Jak zabezpieczyć rynny przed zimą

System rynnowy chroni ściany budynku przed zawilgoceniem,
a fundamenty przed osłabieniem, pod warunkiem, że dobrze spełnia swoją funkcję. Mamy tego pewność, gdy przynajmniej dwa razy w roku sprawdzamy stan rynien  i oczyszczamy je z różnych zanieczyszczeń naniesionych przez wiatr.

Panująca jesień wręcz zmusza nas do oczyszczenia rynien z zalegających liści opadających z drzew oraz drobnych gałązek i piasku. Siatki ochronne założone na rynnach zatrzymują tylko duże i płaskie liście, natomiast piasek, czy drobne gałązki bez problemu osadzają się na dnie rynien. Zalegające resztki liści, drobiny piasku nie tylko utrudniają odprowadzenie wody z dachu, ale i w zimie, kiedy namokną dodatkowo obciążają rynny. Przy okazji jesiennych porządków warto też sprawdzić stan rynien i solidność ich zamocowania.

W jaki sposób usuwać zanieczyszczenia z rynien?

  • Zanieczyszczenia z rynien najbezpieczniej usuwać strumieniem wody pod dużym ciśnieniem, za pomocą węża ogrodniczego lub myjki ciśnieniowej.
  • Przy okazji możemy sprawdzić szczelność rynien i czy woda prawidłowo spływa do otworu odpływowego.
  • Kiedy po zakończonym zabiegu czyszczenia wewnątrz rynny zalega woda, należy skorygować jej spadek, odpowiednio wyginając haki.

Czego nie wolno używać do usuwania zanieczyszczeń?

  • Nie wolno w żadnym wypadku używać metalowych pazurków, szufelek, ani też innych ostrych narzędzi, szczególnie w przypadku rynien z ochronną powłoką cynkową lub lakierniczą. Grozi to uszkodzeniem ich powierzchni.

Czyścimy rynny na zimę i ponownie na wiosnę

  • Na wiosnę sprawdzamy stan rynien i rur spustowych oraz ich zamocowanie.
  • Oczyszczamy rynny z zanieczyszczeń i sprawdzamy, czy obciążający je śnieg nie spowodował szkód. Pod ciężarem śniegu mogły poluzować się, a nawet oderwać haki i obejmy. Należy je jak najszybciej naprawić lub wymienić na nowe.
  • Sprawdzamy także szczelność połączeń i ogólny stan rynien.